All Books
Photography
Words
Czech
Used


Grain is an independent curated photobook store by Igor Zacharov based in Prague, Czech Republic.

My aim is to offer hand picked selection of titles that I believe deserve the attention of every photography enthusiast. All that you have to do is cherry pick to your taste.

Cart

About
Contacts
Instagram
Podcast

Okraje

by Radek Kalhous

Fotografie Radka Kalhouse jsou mi velmi blízké, a proto jsem rád, že na Grainu konečně mohu nabídnout k prodeji jeho knihu Okraje. Radek pochází z Pardubic, které během několika let fotografoval a pozoroval jejich pomalou proměnu. Radkovy fotografie ale nejsou pouhým dokumentem, jako spíše odrazem autorova vnitřního světa a oslavou umění dívat se bez pojmenovávání a hodnocení. Kniha vyšla v omezené edici 250 ks s přiloženým autorským tiskem.

Photographs by Radek Kalhous are very close to me, which is why I am glad to finally be able to offer his book Okraje on Grain. Radek comes from Pardubice, where he photographed over the years and observed the slow transformation of his hometown. Radek's photographs are not just a document, but rather a reflection of the author's inner world and a celebration of the art of looking without naming. The book was published in a limited edition of 250 pieces with the author's print attached.

Self-Published


︎ CZK1000 ︎ Add to Cart