All Books
Photography
Words
Czech
Used


Grain is an independent curated photobook store by Igor Zacharov based in Prague, Czech Republic.

My aim is to offer hand picked selection of titles that I believe deserve the attention of every photography enthusiast. All that you have to do is cherry pick to your taste.

Cart

About
Contacts
Instagram
Podcast

Evokativ

by Libuše Jarcovjáková

Published by Untitled

︎ CZK1250 ︎ Add to Cart

CZ

Evokativ Libuše Jarcovjákové je autentickým záznamem života fotografky, která prožila vše, co fotografovala. Kniha představuje fotografie pořízených v letech 1970-1989 v Praze v Československu. Svým osobitým syrovým stylem, ve kterém se mísí syrovost s poetikou zobrazuje ulice, noc, sex, práci, alkohol, lásku i deprese - to vše až se sebedestruktivní nevázaností. Ve svých snímcích vítá nedokonalost a s naprostou upřímností zobrazuje svět kolem sebe, ostatní lidi i své pocity zdánlivé beznaděje. Momentky pořízené zdánlivě bez rozmyslu, většinou s použitím blesku, v úhlech, v nichž subjekt nemá možnost uniknout nebo si všimnout, že se stal obětí nekompromisního a dravého objektivu.

EN

Libuše Jarcovjáková's Evocative is an authentic record of the life of a photographer who experienced everything she photographed. The book presents photographs taken between 1970 and 1989 in Prague, Czechoslovakia. In her distinctive style, which mixes rawness with poetry, she depicts the streets, the night, sex, work, alcohol, love and depression - all with an almost self-destructive exuberance. In his pictures he welcomes imperfection and with complete honesty depicts the world around him, other people and his feelings of apparent hopelessness. Moments taken seemingly without thought, mostly using flash, at angles where the subject has no way to escape or notice that he has fallen victim to an uncompromising and predatory lens.